Asiakaspalvelu | info@prettybit.fi | 010 820 4000
Suomeksi In English

Asiakasreferenssit

AsiakasToimipisteitä
 

Oppilaitokset

Helsingin kaupunki / Suomenkielinen työväenopisto (www.opisto.hel.fi) 
Lappeenrannan tiedekirjasto 
Raja- ja Merivartiokoulu 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 
 

Yritykset

Bayer Oy 
Eläketurvakeskus 
Fingrid Oyj 
Keva 
LähiTapiola-ryhmä 
Orion Oyj (www.orion.fi)2
Outokumpu Stainless Oy (www.outokumpu.com)2
Outotec (Finland) Oy2
Sanoma Magazines Finland Oy 
Sanoma Oyj 
Santen Oy (www.santen.fi) 
SSAB Europe Oy2
Stora Enso Oyj / Imatra 
Teollisuuden Voima Oy 
Tikkurila Oy 
UPM-Kymmene Oyj / Forest 
UPM-Kymmene Oyj / Kaukas 
UPM-Kymmene Oyj / Service 
Valio Oy 
Wärtsilä Finland Oy (www.wartsila.com) 
Yleisradio Oy 
 

Valtion keskushallinto

Oikeusrekisterikeskus11
Patentti- ja rekisterihallitus (www.prh.fi) 
Sisäasiainministeriö (www.intermin.fi) 
Sosiaali- ja terveysministeriö (www.stm.fi) 
Työ- ja elinkeinoministeriö (www.tem.fi) 
Ulkoasiainministeriö (formin.finland.fi) 
Valtioneuvoston kanslia5
Valtiovarainministeriö (www.vm.fi)2
 

Valtion virastot

Kansaneläkelaitos 
Liikenneviraston kirjasto (www.tiehallinto.fi) 
Luonnonvarakeskus4
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea 
Maahanmuuttovirasto 
Maanmittauslaitos (www.maanmittauslaitos.fi) 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (www.thl.fi)5
TUKES 
Työterveyslaitos (www.ttl.fi) 
Valtion asuntorahasto (www.ara.fi) 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Viestintävirasto (www.ficora.fi) 
VR-Yhtymä Oy 
VTT Tietoratkaisut4
 

Kunnanvirastot

Helsingin kaupungin liikennelaitos 
Helsingin kaupungin tietokeskus 
Helsingin kaupunginkanslia 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
 

Puolustushallinto

Puolustusvoimien kirjastojen yhteistietokanta3
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos 
 

Sairaalat

Mikkelin keskussairaala2
Päijät-Hämeen Keskussairaala 
Reumasäätiön sairaala 
 

Muut yhteisöt

Arkkitehtuurimuseo 
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 
Kirkkohallitus 
Liikenneturva 
Postimuseo 
Sitra/Tietopalvelu (www.sitra.fi) 
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
Suomen Kuntaliitto 
Suomen lähetysseura 
Suomen ympäristökeskus3
Verve 
 
Yhteensä 68 kplToimipisteitä 102 kpl